ประกาศจากผู้ดูแลระบบ : เพื่อการมองที่ดีขึ้นควรปรับ Screen resolution ขนาด 1028 X 768 pixels

คุณสามารถรับทราบข่าวสารและประกาศต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ได้ทางหน้า Website   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถเขา Web Site ของหน่วยงาน Web Site ของคณะ และ Web site ของสาชาวิชาต่าง ๆ ได้อีกด้วย ผ่านทาง Link ที่ทางเราได้จัดไว้ให้ เราหวังว่า  Web Site ต่าง ๆ ที่เราจัดทำขึ้น และที่เราดูแล จะมีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อย ขอบคุณ ครับ..
 More...

 

แนะนำ Web site
สาระที่เป็นประโยชน์ จากทาง   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 More...


หน่วยบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
- ฝ่าย Operater ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต Tel :7901
- สอบถามข้อสงสัย การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร Tel : 7907
- ฝ่ายช่างซ่อมบำรุ่งและตรวจสอบสายสัญญาณ Tel : 7904

หากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มีปัญหาด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต แจ้งได้ที่นี่ ทางศูนย์ฯ
จะแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นหรือส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ปัญหาให้ถึงหน่วยงานของท่าน
เข้าได้ทาง http://comservice.bru.ac.th/
 More...
 
Copyright © 2002. All rights reserved. Contact: sarncisco@yahoo.com   Powered by bru   แบบสอบถาม แบบสอบถาม